fbpx

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ:
Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda şatış sözleşmesini okuduklarını ve
onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.
Satış Sözleşmesi
BEYBEE ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda  Satış Sözleşmesidir.
Madde – 1
İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satısını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen
ürünün satısı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun;
Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların
hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.
Madde – 2
SATICI BİLGİLERİ
BEYSE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(BEYBEE)
Madde – 3
ALICI BİLGİLERİ
Tüm üyeler: BEYBEE Firmasının e-ticaret mağazası  www.beybeekids.com’a üye olup alışveriş yapan
tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).
Madde – 4
SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:
Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli,
sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.
Madde – 5
GENEL HÜKÜMLER
5.1 – ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli
ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi
verdiğini beyan eder.
5.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının
yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği
adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.
5.3 – Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek
kişi veya kurulusun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
5.4  SATICI sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa
garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması
ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle
ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden
kurtulmuş kabul edilir.

5.6 – Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir
şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya
finans kurulusun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde
belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 iş günü içinde SATICI ya göndermek zorundadır.
Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.
5.7 – SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi
olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu
alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün
varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına
kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün
içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili
banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICI ya bildirilir. Böyle
bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
5.8 – ALICI ve/veya ALICI’nın teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan
ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım veya değiştirme
işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler SATICI’ya, ALICI tarafının teslim aldığı tarihten
başlayarak 7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır.
5.9- İş bu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan(üyelik gerçekleştirildikten sonra)
beybeetr@gmail.com adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.
Madde – 6
CAYMA HAKKI:
Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren
yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde
SATICI’ya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde
kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye
veya Alıcıya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış
faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin
ALICI’nın kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün
bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış
faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler
iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI’ya aittir.
Madde – 7
YETKİLİ MAHKEME:
İŞ bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici
Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERİ
yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI iş bu sözleşmenin tüm
hükümlerini kabul etmiş sayılır.

WhatsApp'tan Soru Sor